نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به تلاشی که شهرداری در باز کردن قفل شهر و ایجاد نشاط در مدیریت شهری دارد، هیچ مشکلی در سال جاری در تأمین بودجه نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت فعالیت مهدی چمران به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران با وجود شرایط بیماری وی گفت: خوشبختانه حال وی رو به بهبودی است و اطلاعات ما نشان می‌دهد که شرایط بهتر است و به زودی چمران به بخش عمومی منتقل می‌شود.

ناب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: حضور آقای چمران در شورا حتی به اندازه یک ساعت برای ما ارزشمند است و حضور، تجربیات، تخصص و توانمندی‌های ایشان برای ما ارزش دارد؛ ما خود را شاگرد آقای چمران می‌دانیم و اصرار داریم که سایه ایشان بر شورا باشد.

وی با تأکید بر اینکه ما از ظرفیت‌های چمران حداکثر استفاده را با توجه به وضعیت جسمانی و سلامتی ایشان خواهیم داشت، تأکید کرد: همه نمایندگان اصرار دارند که حضور مهدی چمران در شورا مغتنم است.

سروری در خصوص تحقق برنامه‌های شهرداری در سال آینده اظهار کرد: روند رو به رشد درآمد شهرداری نشان می‌دهد که مردم به مرور به شهرداری و شورای شهر اعتماد پیدا می‌کنند. برداشت از روند بودجه به این شکل بود که بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد نمی‌توانیم جذب کنیم اما خوشبختانه به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی عنوان کرد: میزان تحقق بودجه در شش ماه دوم سال قبل ۲۲ هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که میزان تحقق در شش ماه اول به ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید. در شرایطی که شاهد باز کردن قفل شهر و نشاط در مدیریت شهری توسط شهرداری هستیم، در سال جاری هیچ مشکلی در تأمین بودجه مورد نیاز نداریم؛ بلکه معتقدم با اقداماتی که در بخش درآمد انجام می‌شود، سقف تعیینی شورا کف درآمدی شهرداری باشد.