شهردار منطقه ۳ ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص قطع درختان توسط یک نهاد رسمی، گفت: تا این لحظه جلوی این کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی افزود: مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران اسفندماه، نسبت به جابه‌جایی چند نهال اقدام کرد که به محض اطلاع همکاران ما جلوی این کار را گرفتند.

شهردار منطقه ۳ خاطرنشان کرد: متأسفانه مجدداً در تاریخ ۲۹ اسفند با ۶۰ نفر نیروی انسانی به همراه لودر و کامیون از مسیر دیگری ورود کردند تا جابجایی صورت بگیرد که همکاران ما دوباره جلوی آن‌ها را گرفتند و نسبت به توقف کار اقدام شد.

وی عنوان کرد: بعد از ایام تعطیلات و آن هم در تاریخ ۱۲ فروردین برای بار سوم با بیل مکانیکی وارد مجموعه شدند و ما مجبور شدیم با نیوجرسی خروجی‌های مرکز را بگیریم تا بیل مکانیکی و لودر امکان خروج نداشته باشد.

جوانی تصریح کرد: تا این لحظه جلوی این کار گرفته شده است اما این کار نیاز به تعیین تکلیف دارد؛ چرا که مجموعه محصور است و ورود همکاران ما را صورت جلسه کردند و نیاز به حکم قضائی است. در حال حاضر کار متوقف است اما امکان فعالیت آن‌ها دوباره وجود دارد.