پنجاه و پنجمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با حضور شهردار تهران به منظور ارائه گزارش در خصوص ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران امروز یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۱ به ریاست پرویز سروری نایب رئیس شورا برگزار شد. این جلسه با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران به منظور ارائه گزارش در خصوص ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی، استقبال از بهار و قرارگاه اجتماعی و مسکن در صحن شورا برگزار می‌شود.

همچنین در این جلسه نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ و مصوبه تعیین بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بررسی خواهد شد و دو نفر از اعضای شورا در اجرای بند هفتم تبصره یکم ذیل ماده سوم مصوبه الزام شهرداری تهران به اصلاح فرایندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی انتخاب خواهند شد.

در ادامه جلسه لایحه شهردار تهران در خصوص معرفی دو نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در ترکیب هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و انتخاب یک نفر از اعضای شورا جهت عضویت در ترکیب هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و انتخاب دو نفر کارشناس خبره جهت عضویت در کمیته راهبری اجرای طرح مدیریت پسماند شهر تهران موضوع ردیف هفتم بند الف ذیل ماده بیست و یکم و انتخاب کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی جهت عضویت در ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد، موضوع بند ب تبصره پنجم در دستور کار این جلسه قرار خواهند گرفت.

همچنین در ادامه جلسه هفتمین و هشتمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران بررسی خواهد شد.