شهردار تهران در دیدار با مدیران معاونت منابع انسانی شهرداری تهران بر اهمیت توجه به نیروی انسانی در شهرداری تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، در دیدار با مدیران معاونت منابع انسانی شهرداری تهران، گفت: اگر نیروی انسانی دلدادگی به کار نداشته باشد با هیچ زوری نمی‌توان از او توقع کار خوب داشت و دلدادگی به کار در او به وجود آورد.

وی افزود: دلدادگی به این معناست که بتوانیم عدالت را بین پرسنل خودمان لحاظ کنیم و خدمت شایسته به پرسنل خودمان بدهیم، به هیچ وجه نباید برای نیروی انسانی کم بگذاریم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه من نگرانی از افزایش پرداختی‌ها به کارمندان ندارم زیرا کارمندان از این افزایش منتفع می‌شوند، گفت: البته بر مبنای یک قاعده کلی ما به ازای این افزایش پرداختی باید کار تعریف کنیم همانطور که دست و دلمان نمی لرزد انتظار کار کردن داریم.

زاکانی تصریح کرد: همه اقدامات در این راستا است که می‌خواهیم پرسنل ما شاداب بوده و نیازهای آنها تأمین شده باشد تا اینکه بتوانند نیازهای مردم را تأمین کنند و پاسخگوی خوبی به نیاز مردم باشند.