مصوبه مربوط به جداول نرخ هزینه های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه اصلاح و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۰، با توجه به گذشت حدود ۶ سال از آخرین تغییرات در نرخ هزینه های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه و ضرورت بروز رسانی آن، به پیشنهاد وزارت کشور با اصلاح نرخ این هزینه ها در کلانشهرها، مراکز استان ها و سایر شهرها موافقت و آن را به روز رسانی کرد.

متن این مصوبه در فابل زیر این خبر درج شده است